Namenski uređaj za premaze na vodenoj bazi, sa aplikativnom primenom u drvnoj industriji radi lakovanja površina. U saradnji sa HELIOS a.d. unapređena je proizvodnja u firmi DN Company primenom uređaja koji poseduje elektorstičko farbanje tečnih premaza. Ovim novim tehnološkim poduhvatom ostvarila su se poboljšanja u aspektu ekologije kao i celoukupne potrošnje boje ili laka od umanjenja do 30%. Specifičnost ovog sistema jeste da je pumpa i materijal koji se primenjuje izolovan u plastičnom PP kutiji koja onemogućuje da višak napona i struje dejstvuju u spoljšnju sredinu. Takođe ceo uređaj je projektovan i atestiran za EX II zonu farbanja. Pištolj oznake GA5000EAC je u skladu sa klipnom pumpom visokog pritiska projektovan da radi do 270 bari pritiska materijala unutar sistema sa dodatnom regulacijom lepeze na pištolju uz pomoć komprimovanog vazduha. Odabir vazdušnih kapa i dizni uslovnljeni su prema radnom komadu, gde veliki opseg promera i uglova raspršavanja dizni čini ovaj sistem fleksibilnim.

WAGNER_0013_CA_Liquid_10-2020_EN

Catalog_2018-19_-_Accessories_-_ENG